Projektas

„Išsaugokime vaikui šeimą“ - tęstinis projektas. Projekto dėka, per kryptingą užimtumą, centro vaikams formuojami socialiniai įgūdžiai, vertybinės nuostatos, yra galimybė ruošti pamokas, turiningai leisti laisvalaikį, skatinamas kūrybiškumas. Centre vaikai visada laukiami, jie jaučiasi suprasti, visada gauna paramą, patarimą, kaip ištikus vienai ar kitai problemai reikia elgtis, kad ją išspręsti ir pan. Svarbiausias veiksnys – vaikams centre užtikrinama saugi aplinka. Plėtojamos vaikų socializacijos galimybės, vertybių formavimas ir orumo išsaugojimas. Projekto „Kompleksinių paslaugų teikimas krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus“ dėka suteikta pagalba šeimoms atkuriant sutrikusius ryšius tarp šeimos narių, stiprinant juos. Teikiama pagalba orientuota ir į problemos sprendimą, ir į šeimų ateities gerbūvį. Pasiekti rezultatai, tai teigiami pokyčiai šeimose – šeimos narių tarpusavio bendravimas, pasikeitęs požiūris, pagalbos priėmimas, stabilumas ir saugumas šeimose,  savarankiškai spendžiamos problemos, tinkama vaikų priežiūra ir gerovė, atsiradusi motyvacija pokyčiams

Pagrindinis tikslas - dirbant intensyvų socialinį darbą su socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikais, teikti kompleksinę pagalbą, ugdyti asmeninius ir socialinius gebėjimus, mažinti rizikos veiksnių įtaką, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Suteikti socialinę pagalbą ir palaikymą šeimai sunkioje situacijoje, organizuoti paskaitas, susirinkimus, savipagalbos grupes tėvams, skatinti  šalinti sunkumus siekiant  pokyčių. Ugdyti socialų elgesį, kuris gali būti apibūdinamas kaip atitinkantis galiojančias socialines normas, užtikrinantis savęs įtvirtinimo galimybių panaudojimą (elgesio, bendravimo, jausmų suvokimo, savikontrolės, streso įveikimo).

Vaikų dienos centro dienotvarkė:

12.00–13.00 val. – pamokų ruoša;

15.00–16.00 val. – maitinimas ir pamokų ruoša;

15.30–1700 val. – grupiniai užsiėmimai;

17.00–18.00 val. – tvarkymasis.

Informacija ruošiama (dėl informacijos kreiptis 869531720)