Vaikų dienos centro elgesio taisyklės

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro (toliau centro) elgesio taisyklės

 1. Gerbti centro darbuotojus, klausyti jų pastabų ir nurodymų.
 2. Centro patalpų raktus gali turėti tik darbuotojai (vaikų apranga paliekama savo spintelėse ir raktas grąžinamas darbuotojams).
 3. Naudotis  centro patalpomis ir technika leidžiama tik su  darbuotojų žinia.
 4. Palikti centro patalpas tvarkingas (surinkti šiukšles, išjungti elektros priemones, uždaryti langus; naudotus daiktus, baldus, sudėti į vietą).
 5. Draudžiama centre elgtis agresyviai, vartoti keiksmažodžius, kelti pavojų sau ir aplinkiniams. Centre toleruojamas draugiškas elgesys, pagarba vienas kitam.
 6. Kiekvienas atsako už savo asmeninius daiktus.
 7. Centrą lankantis vaikas sugadinęs centro inventorių atsako už jo atlyginimą ar jo sutaisymą.
 8. Nerūkyti, nevartoti alkoholio ir narkotinių, bei kenksmingų medžiagų centro patalpose.
 9. Nesinešti į centro patalpas aštrių daiktų, kurie gali sukelti pavojų sveikatai.
 10. Tausoti savo ir kitų sveikatą - į centrą neiti, sergant užkrečiamomis ligomis.
 11. Už taisyklių nesilaikymą centrą lankantis vaikas gali būti laikinai pašalintas iš centro arba gauti įspėjimą.

 

Už gerą ir ilgalaikį centro lankomumą, centrą lankantis vaikas gali būti apdovanotas:

- padėkos raštu,

- būti įrašytas į metų geriausiųjų ir aktyviausiųjų centro lankytojų sąrašą.

-gauti dovanų.

Už elgesio taisyklių nesilaikymą, centrą lankantis vaikas gali būti nubaustas:
- auklėjamuoju pokalbiu,
- įspėjimu,
- pašalinimu iš centro.

Nelaukdamas  griežčiausios nuobaudos, centrą lankantis vaikas visada gali apmąstyti savo elgesį ir pradėti elgtis taip, kaip reikalauja centro elgesio taisyklės.