Struktūra

Kontaktai

*Su darbuotojais galima susisiekti per įstaigos sekretorę (8 440) 52 262

Įstaigos elektroninis paštas: svdcentras@gmail.com

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Rūta Razmienė Direktorė 8 (440) 51 016
Elena Veitienė Sekretorė 8 (440) 52 262
Valdas Bagočius
Ūkio reikalų tvarkytojas
8 (440) 51 013
Jolanta Kidykienė Vyriausia socialinė darbuotoja (Socialinė priežiūra (pagalba į namus skyrius) 8 (440) 51 037
Erina Pocienė Specialistė (darbui su kompensuojama technika, transporto paslauga, viešieji pirkimai) 8 (440) 51 036
Ginta Kazlauskienė
Vyresnioji socialinė darbuotoja (Krizių skyrius) 8 (440) 51 022
Stanislava Rimkuvienė Psichologė 8 (440) 51 052
Ingrida Žvinklytė Socialinė darbuotoja  (dienos centras)
8 (440) 51 032
Rita Vaserienė Vyriausia socialinė darbuotoja (Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia skyrius) 8 (440) 73 578
Rūta Skiezgilienė
Socialinė darbuotoja (Pagalbos įtėviams ir globėjams skyrius) 8 (440) 51 021
Arina Šerenienė Socialinė darbuotoja (Pagalbos įtėviams ir globėjams skyrius) 8 (440) 51 021
Rūta Razmienė Direktorė
Jolanta Kidykienė Vyriausia socialinė darbuotoja
Aida Kringelienė Socialinė darbuotoja
Danguolė Valančienė Socialinė darbuotoja
Aurelija Staniuvienė Socialinė darbuotoja
Valda Dvarionienė Specialistė
Elena Veitienė Sekretorė
Vaida Macevičienė Vyresnioji socialinė darbuotoja
Stanislava Rimkuvienė Psichologė
Valdas Bagočius Ūkio reikalų tvarkytojas
Erina Pocienė
Buhalterė
Gintarė Rubinienė Užimtumo specialistė
Aida Anickytė Slaugytoja
Nijolė Barkuvienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Stanislava Beniušienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Elena Bernotienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Jūratė Bružienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Lina Buivydienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Alma Diringė Kineziterapeutė
Zina Donielienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Rita Einienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Vidmantas Norvaišas Vairuotojas
Jurgita Gadeikienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Daiva Gužienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Genovaitė Ibianskienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Jadvyga Jakovlevienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Teresė Jankauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Lidija Ona Jazbutienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Genovaitė Juočinskienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Aušra Karbauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Andrius Kazlauskas Socialinio darbuotojo padėjėjas
Akvelina Kervienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Rūta Mineikienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Kristina Liebuvienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Asta Martišauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Ilona Mažonienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Zita Mažonienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Inesa Mikutienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Stasė Mikštienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Rūta Mineikienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Laimutė Narvilaitė Socialinio darbuotojo padėjėja
Lida Perminienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Aušra Petraitienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Irutė Petrovienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Emilija Prišmontienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Daiva Pučkorienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Audronė Puškorienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Antanas Ramanavičius Vairuotojas
Zina Ramonienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Orinta Repšienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Sonata Sakalauskienė Valytoja
Violeta Sakalauskienė Socialinė darbuotoja
Jolanta Skarienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Danutė Skripkauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Arūnas Stanius Vairuotojas
Danutė Steponavičienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Virginija Ukrinienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Inga Užpurvė Socialinė darbuotoja
Rita Vaserienė Vyriausia socialinė darbuotoja
Danutė Veselienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Dalia Zakarauskienė Slaugytojo padėjėja
Alina Zubienė Užimtumo specialistė
Danutė Šalavėjienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Julita Šiemaitė Socialinė darbuotoja
Kazytė Žitkuvienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Audronė Anužienė Socialinė darbuotoja
Indrė Simonavičiūtė Socialinė darbuotoja
Ingrida Žvinklytė Socialinė darbuotoja