Paslaugos

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre teikiamos paslaugos:

Dienos socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams; dienos socialinės globos paslaugos asmenims su negalia nuo 7 metų centre; dienos socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia nuo 18 m.; dienos socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia asmens namuose; socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms jų namuose; intensyvi krizių įveikimo pagalbą asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose; laikino apnakvindinimo paslauga (iki trijų parų) asmenims krizių atvejais; transporto paslauga; neįgalių asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis; vykdoma EPP programa ir projektinė veikla.