Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia skyrius

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro suaugusių asmenų su proto negalia skyriuje teikiamos Dienos socialinės globos paslaugos. Dienos socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pagalba ugdomi paslaugų gavėjų savarankiško gyvenimo ir socialiniai įgūdžiai, kurie padeda asmenims turintiems proto negalią ugdyti gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu, integruotis ir dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Dienos socialinės globos paslaugas asmenims sudaro:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • tarpininkavimas;
  • maitinimo paslaugų organizavimas;
  • kasdieninių socialinių, gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
  • darbinių, užimtumo įgūdžių ugdymas;
  • laisvalaikio (sociokultūrinės) veiklos organizavimas;
  • tęstinio gydymo užtikrinimas;
  • transporto paslaugų organizavimas;
  • psichologinės pagalbos organizavimas asmeniui (šeimai).

 

 

Šatrijos g. 3-2, Skuodas

Asmenims su negalia skyrius (8440) 7 35 78

Nuotraukų galerija iš kasdieninės veiklos

Pažintinės ir poilsinės išvykos:

Laisvalaikio ir sporto pramogos:


Dailės terapija:

2017 m. kalėdinė šventė: