Teisinė Bazė

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dokumentais ir kitais teisiniais aktais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais ir centro  nuostatais.