Darbo užmokestis

*Priskaičiuotos sumos nurodomos neatskaičius mokesčių

Rodikliai

Etatų skaičius

Pareiginės algos koef.

Priskaičiuota suma, Eur / mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

15266

Direktorius

1

26

923

Buhalteris

1

18

639

Sekretorė

1

11

390,5

Specialistė

1

9,16

325,18

Vairuotojas

3

12

1278

Ūkio reikalų tvarkytojas

0.5

13

230,75

Valytoja

2

9,16

650,36

Padalinio vadovas

3

16,2

1725,3

Vyr. soc. darbuotoja

1

15,76

559,48

Soc. darbuotoja

2

14,82

1052,22

Užimtumo specialistas

1,5

14,44

768,93

Psichologas

1

17,9

635,45

Soc. darbuotojo padėjėjas

17,15

10,0

6088,25

Valstybės biudžeto lėšos

 

 

7345

Užimtumo specialistas

2

14,25

1011,75

Kineziterapeutė

1

13

461,5

Slaugytoja

1

13

461,5

Slaugytojo padėjėjas

3

9,3

990,45

Soc. darbuotojo padėjėjas

9,6

10,0

3408

Soc. darbuotoja

2

14,25

1011,75

Pajamos

 

 

1249

Soc. darbuotojo padėjėjas

2,25

9,3

742,84

Soc. darbuotoja

1

14,25

505,88

Projektų lėšos

 

 

679

Soc darbuotojai

 

13

576,88

Buhalteris

 

18

100

Etatų skaičius,

iš viso

57

x