Nuostatai

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T9-127