Viešųjų pirkimų organizavimas

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį: