Viešųjų pirkimų organizavimas

Skelbimas apie sudarytą pirkimo sutartį: